{pagination}

In real estate totul e să ai informaţia. Iar aceasta să fie de incredere. Eventual de la un prieten! Fortuna Imobiliare.

Misiune Fortuna Imobiliare
Fortuna Imobiliare se individualizează în mediul de afaceri ieşean ca fiind o companie de servicii imobiliare şi de consultanţă strategică.
Fortuna acţionează ca un liant între ofertanţii şi cumpărătorii de produse imobiliare, urmărind în permanenţă ca încheierea unei tranzacţii să constitutie un succes pentru ambele părţi.
Fortuna Imobiliare are misiunea de a activa ca o agenţie ce oferă servicii integrate de consultanţă in domeniul imobiliar.
Strategia noastră este una de creştere, care presupune a demonstra în activitatea noastră cel mai înalt nivel de profesionalism, de a ocupa poziţia de top în sectorul de activitate urmărind continuu extinderea zonei de acţiune, de a atinge în plan financiar nivelul vizat al rezultatelor.

 

 

VALORILE FORTUNA IMOBILIARE

Încrederea
Preţuim încrederea în noi, în calitate de companie şi echipă, precum şi încrederea în relaţiile cu partenerii noştri. Încrederea se află la baza activităţii noastre.

Integritatea
O companie integră este o companie care demonstrează onestitate, transparenţă şi corectitudine în afaceri. Orice acţiune Fortuna Imobiliare trebuie să fie în spiritul şi litera legii şi în concordanţă cu valorile şi principiile promovate.

Pasiunea
Suntem pasionaţi de ceea ce facem. Pasiunea noastră se canalizează spre dorinţa de a oferi soluţia optimă clientului nostru, de a fi întotdeauna cei mai buni şi de a dezvolta soluţii unice şi de succes în real estate.

Orientarea către client
Clientul constituie elementul cheie în activitatea noastră. Orientarea către client înseamnă întelegerea nevoilor sale, perseverenţa în găsirea soluţiei optime şi asigurarea ca soluţia găsită este soluţia care se potriveşte clientului.

Aşa cum ai un medic de familie,
aşa trebuie să ai un broker imobiliar.
De familie.

 

PRINCIPII FORTUNA IMOBILIARE

Aprecierea valorilor individuale
Echipa noastră este formată din profesionişti care acţionează cu pasiune în satisfacerea clientului şi care urmăresc permanent un nivel de autodezvoltare. Echipa de agenţi este eticheta noastră în faţa mediului concurenţial de afaceri şi în faţa clienţilor. Încurajăm şi apreciem calităţile şi eforturile echipei noastre.

Inovaţia
Considerăm inovaţia o acţiune de autoperfecţionare continuă. Căutăm inovaţia la nivel managerial, în relaţiile cu partenerii noştri de afaceri, inovaţia în modul de ofertare, promovare. Sectorul de real estate este unul deosebit de dinamic, în care alinierea la actualitate şi inovaţia reprezintă elemente cheie.

Responsabilitatea
Responsabilitatea conduce la ofertarea unui set de servicii profesioniste şi de încredere.

Respectul
Respectul pentru membrii echipei noastre şi pentru clienţi reprezintă o condiţie sine qua non a activităţii noastre.
Profesionalismul
O companie poate oferi soluţii optime clienţilor săi numai în baza existenţei unui nivel ridicat de profesionalism. Demonstrând un nivel de profesionalism ridicat, demonstrăm respectul pentru clienţi, responsabilitatea pe care ne-o asumăm în toate proiectele noastre, încrederea în existenţa şi propunerea celei mai bune soluţii.

Eficienţă şi eficacitate
Prin eficacitate ne referim la capacitatea noastră de a produce rezultatele dorite (găsirea soluţiei optime, mulţumirea clientului). Eficienţa măsoară gradul de atingere a standardelor aşteptate.

Proximitate
Proximitatea înseamnă apropierea faţă de clienţii noştri. Modul facil în care interrelaţionăm şi în care suntem întotdeauna la dispoziţia lor.

Imparţialitate
Ambele părţi implicate în procesul de vânzare – cumparare a unui produs imobiliar, intermediat de agenţii Fortuna, trebuie să beneficieze de consiliere obiectivă.{pagination}